22850114_833261220168444_1959182976_o

Bài tập 3: Hao phí lao động sản xuất trong một đơn vị sản phẩm do kết quả của việc hoàn thiện thiết bị đã giảm từ 12 giờ xuống 6 giờ trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết là 12 giờ. Hãy tính sự thay đổi doanh thu của người sản xuất hàng hóa trên một đơn vị sản phẩm.

Trả lời: Doanh thu tăng lên 2 lần.

Lời giải
: Doanh thu là số tiền thu được do bán sản phẩm. Hao phí lao động cá biệt cho 1 đơn vị sản phẩm giảm từ 12 giờ xuống 6 giờ. Song hàng hóa vẫn bán ra theo giá trị xã hội là 12 giờ nên doanh thu của người sản xuất hàng hóa trên 1 đơn vị sản phẩm tăng lên =12:6=2 lần.

Đáp số :2 lần .
Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

Tải xuống máy tính trọn bộ cuốn 88 Bài tập và lời giải kinh tế chính trị Mac-Lenin có đáp án tại đây: Download

Advertisements