Bài tập 5: Để tái sản xuất sức lao động người công nhân cần phải có những vật phẩm tiêu dùng sau đây:
a. Sản phẩm ăn uống là 7 đô-la/ngày
b. Đồ dùng gia đình là 72,5 đô-la/ngày.
c. Quần áo giày dép dùng cá nhân là 270 đô-la/năm.
d. Những đồ dùng lâu bền là 5.700 đô-la/10 năm.
Hãy xác định giá trị sức lao động trong một ngày của công nhân?

Trả lời: 9,5 đô-la.

Lời giải: Ta biết giá trị sức lao động biểu hiện ở giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân và gia đình anh ta. Theo bài ra, giá trị sức lao động 1 ngày của công nhân là:
{(7X365)+72,5+270+5700/10)}/10= 9,5.

Đáp số: 9,5 đô-la.

Nhận xét: Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

Để tải xuống máy tính trọn bộ bài tập kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements